Felgi stanowią niezwykle istotny element wyposażenia każdego pojazdu, nie tylko pod względem estetyki, ale także bezpieczeństwa i wydajności. Proces powstawania felgi jest skomplikowany i wymaga precyzyjnego podejścia wymagającego zaawansowanych technologii i szerokiej wiedzy.

Zbadanie potrzeb i rozpoczęcie procesu

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, kluczowe będzie dokładne sformułowanie problemu. Należy zwrócić uwagę zarówno na ogólne i szczegółowe zagadnienia. To ważny moment procesu powstawania felg, który pozwoli osiągnąć rezultaty gwarantujące najwyższą jakość i satysfakcję.

Proces zawsze rozpoczynamy od konsultacji z klientem i zespołem projektowym. Staramy się zrozumieć oczekiwania, cele oraz specyficzne wymagania projektu.

Ważnym krokiem jest dokładne określenie warunków brzegowych. W przypadku felg samochodowych, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na odsadzenie felgi (ET) oraz rozmiar zacisków hamulcowych.

Gdy dokładnie sformułujemy problem i zbierzemy niezbędne dane oraz specyfikację, przystępujemy do poszukiwania optymalnych rozwiązań. Ten etap obejmuje tworzenie wizualizacji koncepcyjnych, zarówno w formie zdjęć, jak i renderów komputerowych. Dzięki tym narzędziom możemy wizualnie przedstawić różne propozycje felg uwzględniając różne style, wzory i kształty.

Wybór i optymalizacja koncepcji

Po stworzeniu rozmaitych koncepcji felg lub dostosowania dostępnych modeli felg Turismo, nadszedł czas na dokładną analizę i wybór tej, która najdokładniej spełnia wszystkie założenia projektowe oraz oczekiwania klienta.

Wymaga to krytycznego podejścia do każdej propozycji. Trzeba uwzględnić zarówno zalety, jak i potencjalne ograniczenia. Na tym etapie każdy model felgi sprawdzany jest pod kątem estetyki, funkcjonalności oraz zgodności z normami bezpieczeństwa. Projekt musi spełniać także założenia związane z wytrzymałością i wagą, które mają istotne znaczenie dla wydajności i ekonomii użytkowania samochodu.

Kolejnym krokiem jest optymalizacja felgi. W tym etapie doskonalimy wybrane koncepcje, aby osiągnąć perfekcyjne połączenie estetyki, wydajności i bezpieczeństwa.

Przyszedł moment podjęcia decyzji. Wybór powinien uwzględniać wyniki analizy i optymalizacji przy zachowaniu pierwotnych preferencji klienta.

Projekt wstępny

Po opracowaniu koncepcji felgi, przystępujemy do etapu projektu wstępnego. Ten etap jest kluczowy, ponieważ precyzyjne określenie wszystkich parametrów konstrukcyjnych oraz akcesoriów, takich jak ringi czy centercapy, jest niezbędne do zapewnienia właściwego wykonania felgi.

Na początku tego etapu zbieramy wszystkie niezbędne dane takie jak geometria zacisku, dostępna przestrzeń w nadkolu i możliwości prefabrykatów. Nasi wykwalifikowani Opiekunowie Klienta dokonują wszystkich potrzebnych pomiarów oraz doradzają rozwiązania pasujące do auta Klienta.

Następnie przechodzimy do tworzenia projektu wstępnego felgi, który uwzględnia wcześniej ustalone parametry. W tym kroku opracowywany jest również rodzaj i styl akcesoriów (jak wspomniane wyżej dokręcane ringi, centercapy czy indywidualne grawery), które stanowią ważny element estetyczny felgi samochodowej.

Gotowy projekt wstępny jest poddaje się ocenie i konsultacjom wewnętrznym. W ich trakcie nanoszone zostają ewentualne poprawki lub uwagi.

Kiedy projekt wstępny spełni założenia, przekazujemy go klientowi do zatwierdzenia. Najważniejsza jest dla nas satysfakcja, dlatego chcemy aby klient szczegółowo ocenił projekt felgi pod kątem swoich oczekiwań i wymagań. Po zatwierdzeniu, przystępujemy do kolejnego etapu.

Projekt szczegółowy

Ten etap to bardziej zaawansowana praca nad felgą, gdzie skupiamy się na szczegółach i technicznych aspektach produkcji.

W pierwszym kroku projektu szczegółowego zajmujemy się tworzeniem dokładnego modelu 3D felgi bazując na wcześniej zaakceptowanym projekcie wstępnym. W tym momencie nanoszone są niezbędne poprawki i zmiany wynikające z uwag klienta i analizy technicznej. Zaawansowane narzędzia projektowe pozwalają wirtualnie sprawdzić każdy detal wpływający na jak najwyższą jakość realizacji.

Po przygotowaniu szczegółowego projektu i jego dokładnej analizie, generowany jest plik zawierający niezbędne informacje techniczne oraz dane potrzebne do produkcji felgi. Ponadto przygotowujemy kompletną dokumentację dla zakładu produkcyjnego, na podstawie której wyprodukowana będzie felga.

Etap produkcyjny

W tym momencie rozpoczyna się proces produkcji felgi samochodowej.

Dokonywana jest wnikliwa weryfikacja technologiczna projektu. Analizie poddane zostają rozwiązania zaproponowane w projekcie pod kątem produkcji, spełnianych norm i standardów branżowych. Projekt konsultujemy jest także z dostawcą – potwierdzamy wówczas techniczne możliwości wyprodukowania kompletu felg.

Jeśli podczas analizy wykonalności projektu, wykryte zostaną aspekty wymagające poprawek technologicznych, przystępujemy do ich wdrożenia na modelu 3D. Po ich naniesieniu i ponownych konsultacjach, otrzymujemy od dostawcy modele 3D i rendery. Rendery ostateczne przechodzą weryfikację przez naszego klienta, dając mu możliwość wglądu i akceptacji finalnych wizualizacji felg. Dzięki temu zyskujemy pewność, że felgi spełnią oczekiwania.

Na koniec tego etapu, przystępujemy do produkcji końcowej lub prototypowej. To moment kulminacyjny całego procesu powstawania felg samochodowych. W Turismo stawiamy na jakość, dlatego produkt tworzymy z dbałością o detale, zgodnie z uzgodnionymi parametrami i specyfikacją.

Dowiedz się więcej o materiałach produkcyjnych. CLICK

Etap weryfikacji produktu

Przed nami ostatni etap, podczas którego felgi przejdą skrupulatną weryfikację i kontrolę jakości. Weryfikacja to moment procesu powstawania felgi samochodowych, który ma zapewnić, że produkt spełnia założenia i normy jakościowe.

Przeprowadzamy badania i testy prototypu lub produktu końcowego. Jeśli projekt felgi jest innowacyjny lub obejmuje unikalne rozwiązania, tworzymy prototyp, pozwalający na dokładną ocenę i przetestowanie produktu. W przypadku produktu końcowego, kontrolujemy także dostawy materiałów i komponentów, aby mieć pewność, że spełnione zostały ustalone standardy.

Niezbędne jest także przeprowadzanie badań pozwalających na wyciągnięcie odpowiednich wniosków dotyczących jakości, wydajności i zgodności z założeniami projektowymi. Jeśli badania ujawnią jakiekolwiek niedoskonałości lub potrzebę poprawek, wracamy do odpowiedniego etapu projektowania i dokonujemy potrzebnych modyfikacji.

Wraz z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością ISO9001, wprowadzony został obejmujący wiele etapów proces kontroli jakości, mający zapewnić najwyższą możliwą jakość felg. Rozpoczynając od szczegółowej weryfikacji dostawców, ich komponentów i prefabrykatów, aż po frezowanie i malowanie.

Obecność Specjalisty ds. Kontroli Jakości oraz rygorystyczne procedury panujące w fabryce, gwarantują skrupulatną ocenę każdej felgi. Jeśli felga otrzyma wynik negatywny w którymkolwiek badaniu, wycofujemy ją do odpowiedniego etapu produkcyjnego.

Weryfikacja produktu jest nieodłącznym elementem w procesie tworzenia felg samochodowych, który gwarantuje, że finalny produkt będzie bezpieczny, wydajny i estetycznie dopracowany.

Stawiamy na jakość

Dokładamy największych starań, aby felgi sygnowane marką Turismo, były wykonane z dbałością o szczegóły, proces powstawania przebiegł sprawnie, a efekt końcowy nie tylko spełniał, lecz także przewyższał oczekiwania klientów. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i wypracowanym standardom, możemy zagwarantować najwyższą jakość, która znalazła uznanie wśród niezliczonej liczby fanów motoryzacji. Jako jedyni w Polsce posiadamy magazyn zaopatrzony w kilkaset wyprodukowanych już felg kutych, dopasowanych do najpopularniejszych aut.

Turismo w mediach społecznościowych